Home

Pacjenci i opiekunowie

Menu

Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa jest własnością Chiesi Farmaceutici S.p.A., włoskiej firmy z siedzibą w Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Włochy. (określana dalej jako „Chiesi”, „my”, „nas”, „nasz”).

W celu uzyskania dostępu do Strony internetowej, użytkownik (określany dalej jako „Użytkownik”, „Ty”, „Twój”) musi uważnie przeczytać i zaakceptować warunki („Warunki”) określone poniżej.

Jeśli użytkownik nie akceptuje Warunków, powinien opuścić Stronę.

1. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa autorskie, prawa własności intelektualnej oraz wszelkie inne prawa dotyczące produktów, procesów i technologii opisanych na Stronie, należą do Chiesi. Użytkownik upoważniony jest do korzystania i odtwarzania zawartości strony internetowej wyłącznie w celach informacji wewnętrznej, pod warunkiem, że: (i) treść nie jest w żaden sposób modyfikowana; (ii) elementy graficzne nie są oddzielone od powiązanego z nimi tekstu; (iii) użytkownik zamieszcza zastrzeżenie dotyczące praw autorskich wspominając, że wszystkie prawa są zastrzeżone dla Chiesi.

Wszelkie publikacje lub komercyjne wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej bez wyraźnej zgody Chiesi są zabronione. Wszelkie inne prawa lub zezwolenia, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszych Warunkach, uważa się za zastrzeżone. Własność intelektualna stron trzecich zostanie zidentyfikowana, gdy tylko będzie to możliwe, a Chiesi uzna ich prawa.

2. Informacje na Stronie internetowej

Wszystkie informacje opublikowane na Stronie internetowej są przedstawiane bez żadnej gwarancji. Chiesi zawsze dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na Stronie były dokładne i aktualne, ale nie oznacza to żadnej gwarancji dotyczącej dokładności i wiarygodności takich treści. Treści zawarte na Stronie są udostępniane Państwu wyłącznie w celach informacyjnych i nie zawierają żadnych gwarancji, warunków ani innych postanowień.

Chiesi może okresowo bez powiadamiania aktualizować Stronę internetową i jej zawartość, w tym opisy produktów i ich dostępność.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Chiesi nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, szczególnych, wynikowych lub przykładowych, w tym między innymi szkód z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych wynikających z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony.

Użytkownik zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności firmę Chiesi oraz jej podmioty macierzyste, zależne, stowarzyszone, urzędników, dyrektorów, agentów, pracowników i dostawców z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, zgłoszonych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków, czy naruszeniem jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

To ograniczenie odpowiedzialności nie ma na celu przekroczenia obowiązkowych ograniczeń prawnych lub tych dotyczących przypadków złośliwości lub rażącego zaniedbania.

4. Stosowne prawo

Niniejsze Warunki są interpretowane i regulowane przez prawo włoskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków podlegają jurysdykcji sądu w Parmie.

5. Promocja i nakłanianie do zakupu

Informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej nie służą celom promocyjnym ani nie stanowią oferty lub nakłaniania do przepisywania, kupowania lub dostarczania albo wprowadzania na rynek lub jakiejkolwiek innej transakcji w odniesieniu do produktów oznaczonych marką Chiesi.

6. Linki

Wszelkie linki do stron osób trzecich są publikowane na niniejszej Stronie dla wygody Użytkownika. Chiesi wyraźnie odmawia wszelkiej odpowiedzialności wobec informacji pochodzących ze źródeł osób trzecich.

 

Chiesi w sieci

Dla pacjentów - W razie konieczności zgłoszenia niepożądanego działania leku, należy się zwrócić się do lekarza, prosząc go o wypełnienie i przedłożenie opisu przypadku do odpowiedniej instytucji ds. zdrowia, zgodnie z wymogami nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii obowiązującymi w Państwa kraju. Przypominamy również, że każdy pacjent może zgłaszać takie przypadki bezpośrednio do krajowego systemu raportowania.

 

Dla pracowników służby zdrowia: w razie konieczności zgłoszenia niepożądanego działania leku, należy się zwrócić do odpowiedniej instytucji ds. zdrowia, zgodnie z wymogami nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii obowiązującymi w danym kraju.

RethinkFabry.pl

Opuszczasz stronę Rethink Fabry. Uwaga: strona, na którą wchodzisz, nie jest własnością firmy Chiesi ani nie jest przez nią zarządzana

OK