Home

Pacjenci i opiekunowie

Menu

Polityka prywatności

Drogi użytkowniku,

niniejsza informacja o prywatności jest dostarczana przez firmę Chiesi Farmaceutici S.p.A. ("Chiesi"), zgodnie z przepisami rozporządzenia UE 679/2016 (dalej "RODO"), w celu przedstawienia informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających następującą stronę internetową www.rethinkfabry.pl.

Podczas dostępu i przeglądania strony internetowej nie będą przetwarzane żadne dane osobowe dotyczące użytkowników.

Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi tej strony uzyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których przekazywanie jest związane z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej.

Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi podmiotami danych, ale ze względu na ich charakter operacyjny mogłyby, poprzez przetwarzanie i kojarzenie z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

Ta kategoria danych obejmuje adres IP lub nazwę domeny komputerów używanych przez osoby, których dane dotyczą, łączących się ze stroną internetową, adres URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślny, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony, sprawdzenia poprawności jej działania i są przechowywane przez minimalny okres wymagany przez obowiązujące przepisy.

Dane te mogłyby zostać wykorzystane do oceny odpowiedzialności w przypadku ewentualnych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie.

Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie pociąga za sobą późniejsze pozyskanie adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, jak również wszelkich innych danych osobowych w nich zawartych.  Wykluczone jest przetwarzanie danych wrażliwych i sądowych, które w przypadku podania ich przez użytkownika zostaną usunięte.

Firma Chiesi Farmaceutici S.p.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 RODO, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail dpoit@chiesi.com.

Chiesi w sieci

Dla pacjentów - W razie konieczności zgłoszenia niepożądanego działania leku, należy się zwrócić się do lekarza, prosząc go o wypełnienie i przedłożenie opisu przypadku do odpowiedniej instytucji ds. zdrowia, zgodnie z wymogami nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii obowiązującymi w Państwa kraju. Przypominamy również, że każdy pacjent może zgłaszać takie przypadki bezpośrednio do krajowego systemu raportowania.

 

Dla pracowników służby zdrowia: w razie konieczności zgłoszenia niepożądanego działania leku, należy się zwrócić do odpowiedniej instytucji ds. zdrowia, zgodnie z wymogami nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii obowiązującymi w danym kraju.

RethinkFabry.pl

Opuszczasz stronę Rethink Fabry. Uwaga: strona, na którą wchodzisz, nie jest własnością firmy Chiesi ani nie jest przez nią zarządzana

OK