Home

Pacjenci i opiekunowie

Menu

Podejmowanie działań

Śledzenie objawów

Choroba Fabry’ego może być monitorowana za pomocą różnych testów laboratoryjnych i ocen.1 Ważne jest zachowanie świadomości, że czujność kliniczna i regularne monitorowanie są niezbędne, ponieważ brak objawów na początku lub podczas oceny kontrolnej nie wyklucza późniejszego rozwoju powikłań narządowych.2 

Jeśli objawy ulegną zmianie lub jeśli zaczną występować częściej lub z większym nasileniem, należy porozmawiać na ten temat z lekarzem. 

Jak członkowie Twojego zespołu opieki mogą Ci pomóc?

Leczenie i kontrola mające na celu ocenę odpowiedzi na leczenie, powinny być nadzorowane przez lekarza doświadczonego w prowadzeniu pacjentów z chorobą Fabry’ego, z udziałem podspecjalistów, którzy również mają doświadczenie w leczeniu tej choroby.2 Taki multidyscyplinarny zespół kliniczny może obejmować neurologa, nefrologa, kardiologa, genetyka medycznego, doradcę genetycznego, psychologa i pielęgniarkę.

Ważne jest, aby pamiętać, że Twój zespół opieki jest po to, aby Ci pomóc, więc zawsze możesz zadać tyle pytań, ile potrzebujesz. 

Specjaliści zajmujący się chorobą Fabry’egoSpecjaliści zajmujący się chorobą Fabry’ego

Bibliografia: 

  1. Martins, AM, et al. The Journal of pediatrics. 2009;155(4): S19-S31. 
  2. Ortiz A, et al. Mol Genet Metab. 2018;123(4):416-427.

Chiesi w sieci

Dla pacjentów - W razie konieczności zgłoszenia niepożądanego działania leku, należy się zwrócić się do lekarza, prosząc go o wypełnienie i przedłożenie opisu przypadku do odpowiedniej instytucji ds. zdrowia, zgodnie z wymogami nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii obowiązującymi w Państwa kraju. Przypominamy również, że każdy pacjent może zgłaszać takie przypadki bezpośrednio do krajowego systemu raportowania.

 

Dla pracowników służby zdrowia: w razie konieczności zgłoszenia niepożądanego działania leku, należy się zwrócić do odpowiedniej instytucji ds. zdrowia, zgodnie z wymogami nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii obowiązującymi w danym kraju.

RethinkFabry.pl

Opuszczasz stronę Rethink Fabry. Uwaga: strona, na którą wchodzisz, nie jest własnością firmy Chiesi ani nie jest przez nią zarządzana

OK